mszlogo

Zaawansowane techniki modelowania 3D dla uczniów

PROGRAM SZKOLNENIA:

Z1. Lokalne i globalne układy współrzędnych. Techniki wykorzystywania LUW w rysowaniu 3D
Z2. Generatory widoków. Sposoby poruszania się w różnych widokach.
Z3. Podstawy modelowania 3D, modelowanie krawędziowe.
Z4. Modelowanie bryłowe – elementy podstawowe. Elementy algebry Boole’a. Modelowanie 3D – generatory brył.
Z5. Podstawy modelowania powierzchniowego.
Z6. Generowanie dokumentacji 2D na bazie modelu 3D.
Mechanical Desktop
Z7. Menu programu, przeglądarka
Z8. Szkicownik, wiązania geometryczne i wymiarowe, rysowanie parametryczne
Z9. Modelowanie bryłowe
Z10. Modelowanie powierzchniowe
Z11. Modelowanie hybrydowe
Z12. Parametryzacja, podstawowe obliczenia
Inventor
Z13. wprowadzenie do programu,
Z14. szkicownik, wiązania
Z15. przegląd poleceń dotyczących modelowania 3D
Z16. Obliczenia (MES)

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019