mszlogo

Obóz 3 dniowy – Technologia żywności i żywienie człowieka

PROGRAM RAMOWY:

Dzień 1. Wyroby półcukiernicze (np. pączki, drożdżówki, muffiny)
9.00 - 9.45 Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne i szkolenie BHP.
10.00 - 11.30 Podstawy technologii piekarskiej – wykład + demonstracja.
11:45 - 12:30 Nowe trendy w piekarnictwie – wykład.
12.30 - 12.45 Przerwa.
12.45 - 14.15 Warsztaty piekarnicze.
14.30 - 15.30 Obiad.
15.45 - 17.15 Warsztaty piekarnicze.
17.30 - 21:00 Ognisko połączone z kolacją.

Dzień 2. Zasady prawidłowego żywienia wraz z analizą składu ciała
08.00 - 09.00 Śniadanie
09:15 - 09:30 Przywitanie uczestników, przygotowanie do warsztatów.
09:30 - 10:15 Podstawowe zasady prawidłowego żywienia, piramida zdrowego żywienia- wykład.
10:30 - 11:30 Praktyczne wskazówki w układaniu codziennego jadłospisu – ćwiczenia.
11:45 - 12:45 Analiza składu ciała i pomiar fałdów skórno-tłuszczowych- podstawy teoretyczne.
12:45 - 13:45 Analiza składu ciała uczestników szkolenia przy pomocy wagi TANITA - warsztat.
14:00 - 15:00 Obiad.
15:15 - 16:15 Pomiar fałdów skórno-tłuszczowych – warsztat.
16:15 - 17:15 Omówienie wyników analizy składu ciała i pomiaru fałdów skórno-tłuszczowych.
17:30 - 19:45 Wieczór filmowy.
20:00 - 21:00 Kolacja.

Dzień 3. Fast Food
07.00 - 08.00 Śniadanie.
08:15 - 9:00 Żywienie człowieka, zapotrzebowanie na składniki odżywcze – wykład.
9:15 - 10:00 Technologia gastronomiczna – podstawy – wykład.
10:15 – 11:15 II Śniadanie + kawa.
11:15 - 14:45 Przygotowanie dań typu fast food w oparciu o dobre praktyki produkcyjne – warsztat + konsumpcja przygotowanych dań (obiad).
15:00 - 16:00 Prezentacja dobrych praktyk produkcyjnych oraz konwersatorium podsumowujące.
16:00 Pożegnanie uczestników i powrót uczniów do domu.

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019