mszlogo

Autocad od 2d do 3D

Lp.

PROGRAM RAMOWY:

Wprowadzenie do systemu AutoCAD, podstawowe parametry środowiska pracy z rysunkiem

Interfejs użytkownika: obszar rysunku, menu górne, obszar dialogowy (wiersz poleceń), pomocnicze tryby rysunkowe, jednostki rysunkowe;

układy współrzędnych.

Podstawowe elementy rysunkowe, precyzyjne rysowanie z zastosowaniem lokalizacji punktów

Podstawowe polecenia rysunkowe

Stałe i tymczasowe tryby lokalizacji.

Ćwiczenia rysunkowe

Modyfikacja obiektów w systemie AutoCAD

Podstawowe polecenia dotyczące modyfikacji obiektów;

Okno dialogowe WŁAŚCIWOŚCI;

Generowanie nowych warstw, zarządzanie warstwami

Wczytywanie rodzaju oraz ustalanie szerokości i koloru linii;

Możliwości ukrywania, blokowania i zamykania warstw - praktyczne zastosowania.

Ćwiczenia rysunkowe z praktycznymi przykładami

Dodawanie tekstu do rysunku, style tekstu

Kreskowanie

Przeglądanie rysunku – polecenia z grupy ZOOM

Bloki rysunkowe

Ćwiczenia rysunkowe z praktycznymi przykładami

Wymiarowanie obiektów, style wymiarowania

Podstawowe polecenia dotyczące wymiarowania;

Możliwości modyfikacji oraz dopisywania symboli do tekstu wymiarowego;

Zmiany w ustawieniach oraz tworzenie nowych styli wymiarowania.

Odniesienia stosowane na rysunku

Ćwiczenia rysunkowe z praktycznymi przykładami

Drukowanie w systemie AutoCAD,

Zastosowanie modułu AutoCAD Design Center

Praktyczne zmienne systemowe stosowane w programie AutoCAD

Wprowadzenie do modelowania bryłowego

Podstawowe narzędzia rysunkowe, prymitywy geometryczne

Narzędzia wykorzystywane do tworzenia obiektów 3D, tworzenie brył złożonych,

Ćwiczenia rysunkowe z praktycznymi przykładami

Lokalne układy współrzędnych stosowane w przestrzeni 3D – LUW

Nawigacja 3D – przeglądanie rysunku

Sposoby wyświetlania brył – style wizualne

Edycja obiektów 3D

Ćwiczenia rysunkowe z praktycznymi przykładami

Widoki, Rzutnie

Animacja na torze ruchu – tworzenie prezentacji filmowych

Ćwiczenia rysunkowe z praktycznymi przykładami

Podstawy renderingu – tworzenie wirtualnych zdjęć obiektów 3D

Przypisywanie materiałów do obiektów

Ćwiczenia rysunkowe z praktycznymi przykładami

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019