mszlogo

Analiza mikrobiologiczna mleka i produktów mlecznych

PROGRAM RAMOWY:


Dzień 1
Wykład: „ Normy wykorzystywane w laboratorium mikrobiologicznym.”
Wykład: „Mleko, produkty mleczne: definicje, podział, etapy produkcji.”
Cześć praktyczna: „Przygotowanie pożywek stosowanych do oznaczania drobnoustrojów w produktach mlecznych.”
Część praktyczna: „Przygotowanie prób do badań zgodnie z obowiązującymi normami. Przygotowanie rozcieńczeń próbek. Posiew na pożywki mikrobiologiczne.”
Część praktyczna: „ Sterylizacja i dezynfekcja pomieszczeń po posiewach mikrobiologicznych.” Dyskusja oraz pytania do przeprowadzonej części praktycznej.

Dzień 2
Wykład: „ Zasady odczytu posiewów mikrobiologicznych.”
Część praktyczna: „Odczyt wyników posiewów.”
Część praktyczna: „Utylizacja odpadów. Obsługa autoklawu ASL SMS 100.”
Wykład: „Normy i rozporządzenia unijne dotyczące dopuszczalnych limitów drobnoustrojów w produktach mlecznych oraz w surowym mleku.”
Wykład: „Drobnoustroje chorobotwórcze występujące w mleku i produktach mlecznych.” Dyskusja oraz pytania do przeprowadzonej części praktycznej.

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019