Obóz  5 - dniowy informatyczno – multimodalny: 

Trzy żywioły  „ogień – powietrze – woda” ich rola w energetyce 21-25.10.2019

 

PROGRAM RAMOWY:

Dzień 1. 

Moduł I Trzy żywioły „ogień- powietrze- woda” ich rola w energetyce - podstawy

Wprowadzenie. 

Energia wody, podstawowe zależności, metody i zasada wytwarzania energii.

Energia słońca i wiatru, podstawowe zależności, metody i zasady wytwarzania energii.

Energia spalania paliw, podstawowe zależności, metody i zasady wytwarzania energii.

 

Dzień 2. 

Moduł II Energia wody cz. I

Turbina wodna Peltona: 

- budowa i zasada działania, 

- wizualizacja działania, 

- badania laboratoryjne – wyznaczenie podstawowych charakterystyk.

Moduł III Energia wody cz. II

Turbina wodna Francisa: 

- budowa i zasada działania, 

- wizualizacja działania, 

- badania laboratoryjne – wyznaczenie podstawowych charakterystyk.

 

Dzień 3. 

Moduł IV Energia powietrza cz. I

Turbiny wiatrowe: 

- budowa i zasada działania,

- siłownie wiatrowe o osi poziomej,

- siłownie wiatrowe o osi pionowej, 

- badania laboratoryjne - wyznaczenie podstawowych charakterystyk.

Moduł V Energia powietrza cz. II

Pompy ciepła – budowa i zasada działania.

Pompy ciepła powietrze - woda.

Sprężarka typu SCROLL.

 

Dzień 4. 24.10.2019

Moduł VI Energia ognia

Biomasa – podstawy.

Budowa i zasada działania kotła na biomasę.

Badania laboratoryjne biomasy (kaloryczność, wilgotność).

Smog – jak sobie z nim poradzić.

Moduł VII Energia słoneczna

Systemy fotowoltaiczne (PV) – budowa i zasada działania.

Autonomiczne systemy PV.

Systemy PV połączone z siecią elektroenergetyczną. 

Montaż systemów PV na podłożu płaskim oraz na dachu.

 

Dzień 5. 

Moduł VIII Wizyta studyjna w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (biomasa) oraz w Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego (odnawialne źródła energii)

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów uczestnictwa  

 

 

 

Przywitanie uczestników, przygotowanie do warsztatów.

Wykład: „Podstawy technologii produkcji przetworów warzywnych, warzywno – owocowych. Podział produktów.”

Produkcja przetworów warzywno - owocowych – dżemy.

Produkcja przetworów warzywno – owocowych – konfitury, marmolady.

Omówienie zajęć praktycznych, dyskusja.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019