O projekcie

 

Celem projektu "Modernizacji szkolnictwa zawodowego" jest wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach, obozach naukowo – zawodowych. 
Okres realizacji projektów: 01.07.2016-30.06.2022

Realizowane projekty:

  1. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim
  2. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim
  3. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim
  4. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim
  5. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim
  6. Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim
  7. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim
  8. Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Henrykowie
  9. Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kamieniu Małym
  10. Modernizacja kształcenia zawodowego ZS CKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT:

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019