Studia podyplomowe Energetyka Odnawialna

Nazwa ENERGETYKA ODNAWIALNA
Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada szeroką wiedzę nie tylko ściśle  związaną z odnawialnymi źródłami energii (OZE), ale również z zakresu pokrewnych obszarów, takich jak efektywność energetyczna oraz budownictwo pasywne. Zna uwarunkowania  prawne rozwoju OZE, zarówno dyrektywy UE jak i odpowiednie polskie akty prawne.

Absolwent zna podstawowe zjawiska fizykalne, wykorzystywane w generacji energii elektrycznej oraz ciepła w OZE. Zna zasady działania oraz budowę kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. W zakresie generacji  energii elektrycznej w OZE  zna zagadnienia konstrukcji i eksploatacji ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz małych elektrowni wodnych. Zna możliwości wykorzystania biomasy, zarówno w procesie spalania, zgazowania jak i wytwarzania biogazu. Zna metody magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wodorowych.

OZE stosowane są w budynkach pasywnych  z  zaimplementowaną  „inteligencją”. Znajomość tych zagadnień rozszerzona jest o tematykę efektywności energetycznej  oraz o wybrane problemy audytu energetycznego.

Absolwent studiów podyplomowych posiada najbardziej aktualną wiedzę z szerokiego zakresu merytorycznego: zarówno przepisy prawne jaki i technologie i konstrukcje urządzeń zmieniające się w sposób dynamiczny.

Czas trwania nauki 2 semestry
Liczba godzin 180
Termin rozpoczęcia studiów listopad 2022 r.
Terminy zajęć 10 zjazdów w semestrze
Termin składania dokumentów od 1 czerwca do 24 października 2022 r.
Wymagania wstępne ukończone studia  wyższe  
Zasady naboru

 

link do rejestracji  na studia podyplomowe:

 

https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php?

 

  • kolejność zgłoszeń;
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej;
    • złożenie wymaganych dokumentów w Zakładzie Energetyki w Zielonej Górze (do 24.10.2022 r.);
  • minimalna liczba słuchaczy - 10 osób, maksymalna – 25 osób
Wymagane dokumenty
  • - wydrukowany wniosek;
  • - odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu potwierdzona notarialnie;
  • - potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł);
  • - druk RODO;
  • - druk zobowiązania do ponoszenia kosztów na studiach podyplomowych
Koszt studiów

opłaty semestralne: 1 900,00 zł

Program studiów do pobrania poniżej
Świadectwo ukończenia nauki świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Energetyki
Nadzór merytoryczny prof. dr hab. inż. MARIAN MIŁEK
Rekrutacja i obsługa słuchaczy studiów

mgr Dorota Gajak

Zakład Energetyki – pokój nr 106, budynek A-12

ul. Prof. Z. Szafrana 15

65-516 Zielona Góra

tel. 068 352 83 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sekretariat studiów

mgr Dorota Gajak

Zakład Energetyki – pokój nr 106, budynek A-12

ul. Prof. Z. Szafrana 15

65-516 Zielona Góra

tel. 068 352 83 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Marian Miłek

tel. 068 352 83 43

 

Odnawialne źródła energii (OZE)  w miksie  energetycznym odgrywają coraz większą rolę, wynikającą z  dokumentów unijnych oraz polskich. Znaczenie OZE musi wzrastać nie tylko ze względu na obowiązek przyjęty przez Polskę 15%  udziału energii wytworzonej w 2020 r. w OZE w całkowitym wolumenie wytworzonej energii, ale również ze względów ekologicznych. Dynamicznie rozwijająca się produkcja urządzeń energetyki odnawialnej i coraz szerszy obszar ich stosowania wymaga wyspecjalizowanej kadry, której poza nielicznymi przypadkami nie kształcą uczelnie. Absolwenci studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna” będą mogli wpływać na rozwój nie tylko inwestycji dotyczących  instalacji OZE, ale również na rozwój w regionie produkcji urządzeń OZE.

 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019