Podyplomowe Studia Administracji Publicznej

Informacje ogólne 

Czas trwania nauki 2 semestry
Liczba godzin 200 Liczba ECTS 30
Termin rozpoczęcia studiów październik 2020
Terminy zajęć

Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2020 r. i odbywać się  będą w soboty (10 zjazdów w semestrze).

Termin składania dokumentów

 od 1 czerwca do 30 października 2020 r.

link do rejestracji  na studia podyplomowe:

https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php?

Wymagania

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Zasady naboru

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rejestracji elektronicznej: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php?

 i po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów;

Wymagane dokumenty:

  • - wydrukowany wniosek;
  • - odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu potwierdzona notarialnie;
  • - potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł);
  • - druk RODO;
  • - druk zobowiązania do ponoszenia kosztów na studiach podyplomowych
  • Dokumenty należy złożyć w Dziekancie Filii UZ w Sulechowie (do 30.10.2020 r.);

 

Minimalna liczba słuchaczy – 15 osób, maksymalna - 24 osób

Koszt studiów

3 400,00 zł (opłaty semestralne po 1 700,00 zł)

Świadectwo ukończenia nauki

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Jednostka prowadząca Filia Uniwersytetu Zielonogóskiego w Sulechowie, Katedra Administracji
Nadzór merytoryczny doc. dr Andrzej Łączak

Rekrutacja i obsługa słuchaczy studiów

mgr Joanna Merda - Lupa

Filia  UZ w Sulechowie , Dziekanat – pokój nr 10A

ul. Armii Krajowej 51

66-100 Sulechów

tel. 68 3528308, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat studiów

mgr Małgorzata Bielawska

Filia UZ w Sulechowie, Katedra Administracji

ul. Armii Krajowej 48

66-100 Sulechów

tel. 68 3528404 , fax. 0683528538, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik studiów

dr inż. Stanisław Pryputniewicz

tel. 68 3528306, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Obecnie obserwujemy bardzo szybkie zmiany prawne i organizacyjne we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa i społeczności lokalnych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub zamierzających pracować w administracji publicznej oraz podniesienie kompetencji tych, którzy zamierzają ubiegać się o wyższe stanowiska. Studia przeznaczone są również dla pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad funkcjonowania współczesnej administracji.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów słuchacze nabędą rozszerzoną i aktualną wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz udoskonalą umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019