O nas

Rada naukowa

Komitet redakcyjny

Recenzenci

Zasady recenzowania

Zjawisko "Ghostwriting"-u

Instrukcja wydawnicza

Kolekcja Studiów Lubuskich

 
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019