RADA NAUKOWA

prof. dr hab. inż. Tadeusz Adamski, PAN Poznań

prof. dr hab. Tadeusz Baranowski, PWSZ Sulechów

prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć, UP Wrocław

prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil, UP Wrocław

dr hab. inż. Grażyna  Krasnowska, prof. nadzw., UP Wrocław

dr hab. inż. Józef Piróg, prof. nadzw., PWSZ Sulechów

doc. dr Anna Romankiewicz, PWSZ Sulechów - przewodnicząca

dr inż. Halina Bartkiewicz, PWSZ Sulechów

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018