ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE to czasopismo naukowe wydane po raz pierwszy w 2014 r. w nowej formule, kontynuującej tradycje ukazujących się od 2006 r. Prac Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Na łamach czasopisma publikujemy artykuły, w których prezentowane są wyniki prac badawczych prowadzonych przez naszych wykładowców, studentów i absolwentów w zakresie ogrodnictwa, a w szczególności kształtowania terenów zieleni oraz technologii żywności i żywienia człowieka.

Zagadnienia omawiane przez specjalistów różnych dziedzin, obejmujące szerokie spektrum tematyczne, prezentowane są w dwóch częściach. W części pierwszej - Kształtowanie Terenów Zieleni- przedstawiane są aspekty ekonomiczne i produkcyjne funkcjonowania ogrodnictwa, historia założeń ogrodowych oraz współczesne problemy w kształtowaniu terenów zieleni. W części drugiej - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka omawiany jest przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, aktualne wyzwania technologiczne, jakościowe i rynkowe związane z funkcjonowaniem przemysłu spożywczego i żywieniem ludności.

Do publikowania w ZN IZiIR zapraszamy także autorów spoza PWSZ, przedstawicieli innych uczelni oraz instytucji badawczych.

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018