Studia podyplomowe Energetyka Odnawialna

Nazwa ENERGETYKA ODNAWIALNA
Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada szeroką wiedzę nie tylko ściśle  związaną z odnawialnymi źródłami energii (OZE), ale również z zakresu pokrewnych obszarów, takich jak efektywność energetyczna oraz budownictwo pasywne. Zna uwarunkowania  prawne rozwoju OZE, zarówno dyrektywy UE jak i odpowiednie polskie akty prawne.

Absolwent zna podstawowe zjawiska fizykalne, wykorzystywane w generacji energii elektrycznej oraz ciepła w OZE. Zna zasady działania oraz budowę kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. W zakresie generacji  energii elektrycznej w OZE  zna zagadnienia konstrukcji i eksploatacji ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz małych elektrowni wodnych. Zna możliwości wykorzystania biomasy, zarówno w procesie spalania, zgazowania jak i wytwarzania biogazu. Zna metody magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wodorowych.

OZE stosowane są w budynkach pasywnych  z  zaimplementowaną  „inteligencją”. Znajomość tych zagadnień rozszerzona jest o tematykę efektywności energetycznej  oraz o wybrane problemy audytu energetycznego.

Absolwent studiów podyplomowych posiada najbardziej aktualną wiedzę z szerokiego zakresu merytorycznego: zarówno przepisy prawne jaki i technologie i konstrukcje urządzeń zmieniające się w sposób dynamiczny.

Czas trwania nauki 2 semestry
Liczba godzin 180
Termin rozpoczęcia studiów 29 września 2018 r.
Terminy zajęć 10 zjazdów w semestrze
Termin składania dokumentów od 1 czerwca do 28 września 2018 r.
Wymagania wstępne Ukończone studia  wyższe  
Zasady naboru
  • Kolejność zgłoszeń
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  • Minimalna liczba słuchaczy - 10 osób, maksymalna – 25 osób
Wymagane dokumenty
  • Podanie (do pobrania poniżej)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu potwierdzona notarialnie
  • Kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne
  • Potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł)
Koszt studiów

Opłaty semestralne: 1 900,00 zł

Program studiów do pobrania poniżej
Świadectwo ukończenia nauki Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Jednostka prowadząca Instytut Energetyki
Nadzór merytoryczny prof. dr hab. inż. MARIAN MIŁEK
Rekrutacja i obsługa słuchaczy studiów

mgr Joanna Socha

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ, Dziekanat – pokój nr 10A

ul. Armii Krajowej 51

66-100 Sulechów

tel. 068 352 83 07,  fax. 068 352 83 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Sekretariat studiów

mgr Dorota Gajak

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ, Instytut Energetyki - pokój nr 209N

ul. Armii Krajowej 50

66-100 Sulechów

tel. 068 352 83 43, fax. 068 352 83 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kierownik studiów

doc. dr inż. Łucja Frąckowiak Iwanicka

tel. 068 352 01 10, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Odnawialne źródła energii (OZE)  w miksie  energetycznym odgrywają coraz większą rolę, wynikającą z  dokumentów unijnych oraz polskich. Znaczenie OZE musi wzrastać nie tylko ze względu na obowiązek przyjęty przez Polskę 15%  udziału energii wytworzonej w 2020 r. w OZE w całkowitym wolumenie wytworzonej energii, ale również ze względów ekologicznych. Dynamicznie rozwijająca się produkcja urządzeń energetyki odnawialnej i coraz szerszy obszar ich stosowania wymaga wyspecjalizowanej kadry, której poza nielicznymi przypadkami nie kształcą uczelnie. Absolwenci studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna” będą mogli wpływać na rozwój nie tylko inwestycji dotyczących  instalacji OZE, ale również na rozwój w regionie produkcji urządzeń OZE.

 

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018