Warsztaty w Instytucie Politechnicznym adresowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Otwarty egzamin dyplomowy

 Studenci kierunku energetyka w FELDHEIM – miejscu energetycznej transformacji

Wyjazd dydaktyczny studentów kierunku energetyka do ENERGO-SPAW w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018