prof. dr hab. Leonard Górnicki, UWr
dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, prof. nadzw. UWr
dr hab. Janina Kundera, prof. nadzw. UWr
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski, UG
dr hab. Stefan Tokarski, prof. nadzw. UG

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018