prof. Przemysław Dąbrowski, UWM Olsztyn
prof. Grzegorz Gołembski, UAM Poznań
prof. Anatolij Krugłaszow, Narodnij Uniwiersitet Czerniwce, Ukraina
prof. Jarosław Kundera, UWr Wrocław
prof. Piotr K. Marszałek, PWSZ Sulechów
prof. Franco Mosconi, University of Parma, Włochy
prof. Laurent Roullet, Université Lyon, Francja
prof. Lino Saccà, Università di Roma, Włochy
prof. Marek Szewczyk, UAM Poznań - przewodniczący
prof. Dariusz Szpoper, UWM Olsztyn
prof. Eleftherios Thalassinos, Uniwersity of Pireus, Grecja
prof. Zdzisław Julian Winnicki, UWr Wrocław

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018