STUDIA LUBUSKIE są czasopismem naukowym wydawanym rokrocznie od 2005 roku w Instytucie Administracji i Turystyki Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie, prezentującym najnowsze osiągnięcia badawcze nauk prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i o zarządzaniu. Teksty publikowane na łamach czasopisma, autorstwa specjalistów z tych dziedzin dyscyplin naukowych, zajmują się szerokim wachlarzem różnorodnych zagadnień od historii państwa i prawa aż po współczesną problematykę podejmowaną przez prawo, administrację, ekonomię i zarządzanie. Stwarzamy możliwość publikacji studiów i artykułów o wysokich walorach naukowych także autorom spoza PWSZ, szczególnie młodym. Czasopismo publikuje również recenzje i omówienia książek poświęconych problematyce podejmowanej na jego łamach oraz informacje o aktywności wydawniczej pracowników naukowych Instytutu. Autorzy publikujący w czasopiśmie wywodzą się z różnych ośrodków uniwersyteckich oraz instytucji pozanaukowych, krajowych i zagranicznych. 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018