O nas

Rada naukowa

Komitet redakcyjny

Recenzenci

Zasady recenzowania

Zjawisko "Ghostwriting"-u

Instrukcja wydawnicza

Kolekcja Studiów Lubuskich

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018