Zakład Turystyki i Rekreacji

kierownik: doc. dr Krzysztof Dzieńdziura

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
profesor nadzw.

dr hab. Pola Kuleczka
profesor nadzw.

dr Jolanta Adach
docent 

dr Krzysztof Dzieńdziura
docent

dr Paweł Czechowski
starszy wykładowca 

dr Agnieszka Gandecka
starszy wykładowca 


Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018