Zakład Prawa, Administracji i Ekonomii


kierownik: dr Monika Kaczurak- Kozak

dr hab. Leszek Kania 

prof. nadzw.

dr Andrzej Łączak 

docent

dr Ewa Szewczyk
docent

dr Marek Derlatka
starszy wykładowca

dr inż.  Barbara Jurkowska
starszy wykładowca

dr Monika Kaczurak-Kozak
starszy wykładowca

dr Magdalena Kowalczyk
starszy wykładowca

dr Żaklina Skrenty
starszy wykładowca

dr Grażyna Świątkowska
starszy wykładowca

dr Zbigniew Świątkowski
starszy wykładowca

dr Krzysztof Scheuring
starszy wykładowca

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018