Zakład Prawa, Administracji i Ekonomii


kierownik: dr Monika Kaczurak- Kozak

prof. dr hab. Jarosław Kundera 

prof. nadzw.

dr hab. Leszek Kania
prof. nadzw.

dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek
prof. nadzw.

dr Andrzej Łączak
docent

dr Ewa Szewczyk
docent

dr Marek Derlatka
starszy wykładowca

dr inż.  Barbara Jurkowska
starszy wykładowca

dr Monika Kaczurak-Kozak
starszy wykładowca

dr Magdalena Kowalczyk
starszy wykładowca

dr Żaklina Skrenty
starszy wykładowca

dr Grażyna Świątkowska
starszy wykładowca

dr Zbigniew Świątkowski
starszy wykładowca

dr Krzysztof Scheuring
starszy wykładowca

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018