Wizyta studyjna w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

W dniu 9.11.208 studenci kierunku administracja i turystyka i rekreacja w ramach zajęć prowadzonych przez doc. dr Krzysztofa Dzieńdziurę z przedmiotów zagospodarowanie turystyczne, etyka zawodu i kultura pracy oraz kultura pracy i etyka w administracji odbyli wizytę studyjną w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Wizyta dotyczyła trzech aspektów:

1. zapoznanie się z ze strukturą organizacyjną, polityką kadrową i stylem zarządzania WOSiR-em;
2. Zapoznanie się z zakresem świadczonych usług sportowych, rekreacyjnych, hotelarskich i innych oraz sposobami ich realizacji;
3. zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe i turystyczne ośrodka.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019