Kontakt:

Małgorzata Bielawska

68 352 84 04 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pokój 323 B

 

Dokumenty niezbędne w przypadku, gdy student będzie realizował praktykę:
•Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych - 2 egzemplarze – podpisane przez pracodawcę, podane dokładne terminy, wszystkie pola wypełnione
• Umowa powierzenia danych osobowych - 2 egzemplarze
• Dziennik praktyk (należy oddać do 2 tygodni po zakończonej praktyce, podpisany na każdej stronie + pieczątka pracodawcy)+ ankieta (również dostępna na stronie).

 

Zwolnienie z praktyki
Na poczet praktyki można zaliczyć:
• pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy,
• staż,
• udział w obozie naukowym, w pracach badawczych, wdrożeniowych,
• prowadzenie działalności gospodarczej,
• wolontariat.
Dokumenty niezbędne do zwolnienia z praktyk:
• oryginał zaświadczenia o okresie trwania wspomnianej aktywności lub pracy (w przypadku studentów aktualnie pracujących w miejscu, które zapewnia realizację ustalonego programu praktyk) lub świadectwo pracy (w przypadku studentów, którzy nie są już zatrudnieni w miejscu, które zapewniło realizację ustalonego programu praktyk);
• zaświadczenie o udziale w obozie naukowym, w pracach badawczych, wdrożeniowych, w którym będą określone dokładne daty udziału studenta w wyżej wymienionych aktywnościach.
• wniosek o zwolnienie z praktyk
Nie jest zawierane porozumienie o organizacji praktyk zawodowych odbywanych na podstawie skierowania Uczelni. Nie wypełnia się dziennika praktyk.

Ubezpieczenie Każdy student we własnym zakresie, nawet w Polsce jeżeli dana firma tego wymaga.

Praktyki za granicą Wszystkie dokumenty - sylabus, umowa i skierowanie itd. muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, a następnie dostarczone do pokoju nr 10, bud. A w Sulechowie).

Terminy realizacji oraz czas trwania praktyki w zależności od kierunku określone są w programie kształcenia dla danego kierunku studiów. Sylabusy dostępne są na stronie https://webapps.uz.zgora.pl/syl/.

Odbycie praktyki w innym terminie na pisemny wniosek studenta (wniosek dostępny w załącznikach).

Studenci z grupy Z30N muszą złożyć 2 komplety dokumentów z uwagi na to, iż podczas wakacji będą organizowane również praktyki zaliczane w semestrze zimowym 2020/2021.

Dokumenty muszą być przesłane pocztą tradycyjną. Skany nie są wystarczające. Proszę o przesłanie dokumentów najpóźniej do 31.05.2020 r. 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019