Sylabusy praktyk zawodowych znajdują się na stronie https://webapps.uz.zgora.pl/syl/.

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019