Dodatkowa rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunki: ADMINISTRACJA oraz ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA!

Rekrutacja ta odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 31 października 2018 roku.

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji według kolejności zgłoszeń,  przyjmowane są na studia  na podstawie:

  • rejestracji elektronicznej (opłaconego wniosku na studia)
  • dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów na studia

Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/nabor-uzupelniajacy/

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018