Nadchodzący, letni semestr na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpocznie się 27 lutego bez zmian w trybie kształcenia. W dalszym ciągu wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich będą odbywać się w trybie zdalnym (poza Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu).


Od 6 kwietnia, jeżeli sytuacja epidemiologiczna się nie pogorszy, wyznaczone przez dziekanów przedmioty na poszczególnych kierunkach będą realizowane w trybie stacjonarnym - oczywiście przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.


Do 29 stycznia na stronach wydziałowych pojawi się szczegółowy wykaz zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym. Terminarz realizacji tych przedmiotów zostanie zamieszczony w planie zajęć.                                  

                              

FILIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W SULECHOWIE: od 06.04.2021 laboratoria zgodnie z wykazem zamieszonym na stronie wydziału (kierunek: energetyka, żywienie człowieka i dietoterapia) pozostałe zajęcia w trybie zdalnym, kierunki nie wskazane w wykazie - zajęcia tylko w trybie zdalnym

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019