W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

(załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

z dnia 24 września 2020 r.),

uprzejmie informujemy,

iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu

próg dochodowy w roku akademickim 2020/2021

wynosi 1649,01 zł.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019