Egzamin warunkowy z przedmiotów "Prawo administracyjne ogólne" i "Ustrój i zadania samorządu terytorialnego" odbędzie się w dniu 28.10.2018 r., godzina 12:50 w budynku N.

 

 

Obowiązkowa inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się 3 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali 117 A w Sulechowie.

 

 

 


 

W dniu 3 października 2018 r. w sali 117 A (Aula w Sulechowie) o godzinie 8.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów
I roku studiów stacjonarnych.

 

 

UWAGA STUDENCI!

Studenci, którzy odbywają praktykę mają obowiązek dołączenia do Dziennika praktyk Ankiety oceny praktyki, która zamieszczona jest na stronie: http://www.wzs.uz.zgora.pl/dziekanatmenu/praktyki-zawodowe. Część A wypełniana jest przez Studenta w systemie Dziekanat, natomiast część B wypełnia Pracodawca. Nie dotyczy to osób, które już złożyły Dzienniki w WZS UZ.

 

UWAGA!

 

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2018/2019, powinni wypełnić i wysłać elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module WWW (student.uz.zgora.pl).

Kandydaci na studia - wniosek należy wypełnić i wysłać do 27 lipca 2018 r. 

Studenci WZS UZ   -   wniosek należy wypełnić i wysłać do 10  września 2018 r.

 

 

Adres

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

tel: 68 352 83 02

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018