Rusza czwarta edycjia Legii Akademickiej. Link do biuletynu informacyjnego nr 1 na temat Legii Akademickiej dostępny na platformie SWAY:

https://cutt.ly/Biuletyn1

Od 5.03.2021 r. rozpoczęła się rekrutacja, na stronie http://rekrutacja.uz.zgora.pl/rekrutacja-do-legii-akademickiej/ dostępny jest wniosek OCHOTNIKA  w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” wraz z oświadczeniem  RODO.

 

W dniu 12.03.2021 r. kontakt z Dziekanatem tylko telefoniczny (68 352 83 08, 68 352 83 34) bądź e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Nadchodzący, letni semestr na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpocznie się 27 lutego bez zmian w trybie kształcenia. W dalszym ciągu wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich będą odbywać się w trybie zdalnym (poza Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu).


Od 6 kwietnia, jeżeli sytuacja epidemiologiczna się nie pogorszy, wyznaczone przez dziekanów przedmioty na poszczególnych kierunkach będą realizowane w trybie stacjonarnym - oczywiście przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.


Do 29 stycznia na stronach wydziałowych pojawi się szczegółowy wykaz zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym. Terminarz realizacji tych przedmiotów zostanie zamieszczony w planie zajęć.                                  

                              

FILIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W SULECHOWIE: od 06.04.2021 laboratoria zgodnie z wykazem zamieszonym na stronie wydziału (kierunek: energetyka, żywienie człowieka i dietoterapia) pozostałe zajęcia w trybie zdalnym, kierunki nie wskazane w wykazie - zajęcia tylko w trybie zdalnym

 

Praktyki w ramach Akcji Wsparcia Akademickiego

zapraszamy studentów do wzięcia udziału w praktykach w ramach Akcji Wsparcia Akademickiego (AWA). Akcja ta polega na możliwości realizacji zajęć / części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych.

Baza aktualnych ofert znajduje się na stronie Biura Karier:

http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?oferty-praktyk-awa

Sprawę zaliczenia zajęć/części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych reguluje Zarządzenie Rektora nr 235 z 14 grudnia 2020 r. https://ap.uz.zgora.pl:4452/skeduz/docs/F-926576877.pdf

Całość na: https://www.uz.zgora.pl/ap/

 

W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

(załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

z dnia 24 września 2020 r.),

uprzejmie informujemy,

iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu

próg dochodowy w roku akademickim 2020/2021

wynosi 1649,01 zł.

 

 

Studenci, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości dotyczące realizacji zajęć zdalnych mogą to zrobić poprzez poniższy link:
https://docs.google.com/forms/d/1p44L5Q83nF4DjbAlPvFOwFKMQTPV-tYFCMWBN0V4cUU/viewform?edit_requested=true

 

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

 Przedłużenie ważności legitymacji studenckich – legitymacje studenckie w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019