Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

 Przedłużenie ważności legitymacji studenckich – legitymacje studenckie w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019