Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturze Agencji Rozwoju Regionalnego i Biuro Karier UZ zapraszają do wzięcia udziału w telefonicznych konsultacjach z zakresu wsparcia finansowego studentów na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla studentów i absolwentów prowadzących swoje firmy.

Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się w TYM ( http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?warsztaty )miejscu.

 

W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

(załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

z dnia 24 września 2020 r.),

uprzejmie informujemy,

iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu

próg dochodowy w roku akademickim 2020/2021

wynosi 1649,01 zł.

 

 

Studenci, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości dotyczące realizacji zajęć zdalnych mogą to zrobić poprzez poniższy link:
https://docs.google.com/forms/d/1p44L5Q83nF4DjbAlPvFOwFKMQTPV-tYFCMWBN0V4cUU/viewform?edit_requested=true

 

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

 Przedłużenie ważności legitymacji studenckich – legitymacje studenckie w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Dotyczy to również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019