Obowiązkowe szkolenie dla pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne

 

16 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51 odbędzie się szkolenie z zakresu praktycznej obsługi e-indeksu oraz e-sylabus. OBECNOŚC OBOWIĄZKOWA dla wszystkich pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne. Szkolenie przeprowadzą pracownicy z Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dodatkowa rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunki: ADMINISTRACJA oraz ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA!

Rekrutacja ta odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 31 października 2018 roku.

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji według kolejności zgłoszeń,  przyjmowane są na studia  na podstawie:

  • rejestracji elektronicznej (opłaconego wniosku na studia)
  • dostarczonego kompletu wymaganych dokumentów na studia

Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/nabor-uzupelniajacy/

 

 

Egzamin warunkowy z przedmiotów "Prawo administracyjne ogólne" i "Ustrój i zadania samorządu terytorialnego" odbędzie się w dniu 28.10.2018 r., godzina 12:50 w budynku N.

 

 

Studenci, którzy odbywają praktykę mają obowiązek dołączenia do Dziennika praktyk Ankiety oceny praktyki, która zamieszczona jest na stronie: http://www.wzs.uz.zgora.pl/dziekanatmenu/praktyki-zawodowe. Część A wypełniana jest przez Studenta w systemie Dziekanat, natomiast część B wypełnia Pracodawca. Nie dotyczy to osób, które już złożyły Dzienniki w WZS UZ.

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018