Start

Rekrutacja

Studenci

Instytuty

Wydział

Współpraca

Szybka wyszukiwarka

images/headsite/BaneryStudenciGotowiNaPrzyszlosc.jpg

Dlaczego WZS

dlaczegoPWSZ

 

Na naszej Uczelni wierzymy, że w dzisiejszych czasach nie wystarczy wiedzieć, dziś trzeba umieć. Dlatego stawiamy na rozwój kształcenia poprzez praktyki, współpracę z biznesem i pracę w nowoczesnych laboratoriach. Tworzymy kierunki studiów pod potrzeby pracodawców i wspólnie z nimi. Zapewniamy najnowocześniejszą bazę laboratoryjną, cenionych naukowców i doświadczonych praktyków.


Czytaj więcej

Aplikuj do WZS

aplikujPWSZ

 

Wiemy jak ważną i trudną decyzją jest wybór studiów i przyszłej ścieżki zawodowej. Dlatego oferujemy szeroki wybór kierunków i specjalności - nowoczesnych i dostosowanych do wymagań rynku pracy, po ukończeniu, których nie ma trudności ze znalezieniem ciekawej pracy, lub kontynuację studiów drugiego stopnia na takim samym lub innym kierunku. Dołącz do nas!


Rekrutacja

Wydarzenia

WRZ
01
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
 
PAŹ
04
Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego
 

WZS materiał video

Oglądnij filmy z życia naszej uczelni i zobacz co możemy Ci zaoferować


Oglądaj Wszystkie materiały video
image

Aktualności WZS

Aktualności
18 styczeń 2018

OCEŃ BELFRA i wygraj

Czytaj

180 firm współpracujących
płatne staże
prace dyplomowe dla biznesu
praca po studiach
HISTORIE SUKCESU - spotkania z ludźmi sukcesu.
SEKRETNĄ PODRÓŹ - jeden dzień z życia przedsiębiorcy.
START UP- GROW UP - projekt edukacyjny z elementami gamifikacji.

Współpraca

W spółpracujemy z biznesem - praktycznie, rozwiązując realne problemy pojawiające się w danej branży, biorąc udział w rzeczywistych projektach, poznając specyfikę zawodu, nabierając doświadczenia i tworząc wspólne zespoły badawcze.

Więcej
image

Kierunki studiów

Administracja

Absolwent kierunku Administracja posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną i z zarządzania. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej jak i  samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Więcej

Turystyka i Rekreacja

Absolwent studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, m. in. ekonomiczna, technicznoorganizacyjna, prawnicza, przyrodnicza, społeczna, geograficzna, historyczna, informatyczna umożliwi poznanie i rozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, przemian zachodzących we współczesnej gospodarce turystycznej, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i organizowanie imprez rekreacyjnych.

Więcej

Gospodarka i Rozwój Zrównoważony

To nowy interdyscyplinarny kierunek zbudowany na trzech filarach – rozwoju gospodarczym, ochronie środowiska i poziomu życia człowieka. Kierunek jest odpowiedzią na wyzwania rodzące się w procesie kształtowania nowoczesnej gospodarki i administracji. Rozwijamy gospodarkę, która nie degraduje środowiska i podnosi jakość życia. Studia trwają 3 lata i dają wiedzę z zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwach i w administracji, wymogów ochrony środowiska pojawiających się w związku z planowanymi i realizowanymi inwestycjami, planowania przestrzennego w samorządach i strategicznego w biznesie.

Więcej

Energetyka

Absolwent kierunku energetyka posiada szeroką wiedzę, pozwalającą na wykonanie zadań w firmach o różnym profilu – od elektrociepłowni aż po małe i średnie przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętej energetyce, oraz firmy prowadzące właściwą gospodarkę energetyczną. Miejscem pracy absolwentów są również samorządy, gdzie sprawy związane z planowaniem i rozwojem energetyki, w tym energetyki rozproszonej odgrywają coraz większą rolę.

Więcej

Ogrodnictwo

Kształcenie na kierunku Ogrodnictwo  ma za zadanie przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy najemnej przy produkcji sadowniczej, warzywniczej, przy wytwarzaniu roślin ozdobnych, w Zapoznany jest również z treściami stopniu umożliwiającym zakładach zajmujących się obrotem produktami ogrodniczymi a także w biurach projektowych i na obiektach sportowych trawiastych. Student zdobywa wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: warzywnictwa, sadownictwa i roślin ozdobnych.

Więcej

Technologia żywności i żywienie człowieka

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej lub podjęcie pracy jako inżynier w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, kontroli obrotu żywnością i jako doradca żywieniowy. Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych oraz ekonomicznych umożliwia wszechstronny rozwój i możliwość wyboru wielu dróg kariery zawodowej absolwenta.

Więcej

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział zamiejscowy w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

68 352 83 02

68 352 83 03

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.